Biosimilars (ne)jen v onkologii – dnešní realita i budoucnost

flag

Klin Onkol 2014; 27(1): 64-66.

Výbor pro léčivé humánní přípravky (CHMP) Evropské lékové agentury (EMA) na svém letošním červnovém  zasedání doporučil k registraci první dvě monoklonální protilátky z kategorie biosimilars.

Plný text v PDF