Klin Onkol 2014; 27(1): 5.

Gastrointestinální stromální tumory (gastrointestinal stromal tumours – GISTs) představují modelový vzor  překotného růstu vědeckých poznatků, počínaje molekulární diagnostikou a cílenou léčbou na molekulární úrovni konče.

Plný text v PDF