Enzalutamid (Xtandi®) – nová šance pro pacienty s kastračně refrakterním karcinomem prostaty

flag

Klin Onkol 2014; 27(1): 69-70.

Po vzniku rezistence na hormonální léčbu se prognóza pacientů s karcinomem prostaty výrazným způsobem zhoršuje. V průběhu hormonálních manipulací se adaptací na nízkou hladinu testosteronu mění fenotyp nádorové buňky. Ta je pak schopna reagovat na minimální koncentrace androgenů, které vznikají v nadledvinách nebo přimo v nádorové tkáni. V průběhu vzniku rezistence k hormonálním manipulacím dochází k amplifikaci androgenních receptorů (AR) a jejich zvýšené expresi. Mutace genů pro AR umožňují alternativní aktivace AR non‑androgenními ligandy a růstovymi faktory, což podporuje nádorový růst. Medián přežití (overall survival – OS) pacientů s kastračně refrakterním karcinomem prostaty (castration‑resistant prostate cancer – CRPC) se pohybuje kolem 18 měsiců od vzniku rezistence na hormonální manipulace. Standardní systémovou protinádorovou léčbou je v této situaci chemoterapie na bázi docetaxelu. V poslední době se objevilo několik nových léčivých přípravků, které také mají efekt v léčbě CRPC.

Plný text v PDF