Onkologie v obrazech. Umělecké projevy toxicity protinádorové léčby

flag

Klin Onkol 2014; 27(1): 71.


Muž, narozený v roce 1967, ve 45 letech diagnostikovaný renální karcinom levé ledviny, onemocnění již v  době diagnózy diseminované do CNS a mediastinálních uzlin.

Plný text v PDF