Předávání znalostí na letní škole Regionálního centra aplikované molekulární onkologie v roce 2013

flag

Klin Onkol 2014; 27(1): 60-63.

Souhrn

Na počátku své profesionální kariéry vědci často nemají příležitost k strukturované interakci se svými kolegy a možnost porovnávat a diskutovat své zkušenosti a dosavadní výsledky. Regionální centrum aplikované molekulární onkologie (RECAMO) Masarykova onkologického ústavu vytvořilo přiležitost pro setkání vědců v podobě letní školy zaměřené na metody základního a aplikovaného výzkumu v onkologii. Účastníky letní školy, která se konala 18.– 22. srpna 2013 v Litohoři za podpory projektu IntegRECAMO (EU fondy, OP VK, CZ.1.07/ 2.3.00/ 20.0097), byli mladí výzkumníci a Ph.D. studenti, ale také výzkumníci senioři. Letní škola se skládala z několika typů edukačních aktivit: 1. praktická výuka, samostatné práce a ukázky (workshopy „biostatistika a analýza dat“ a „celogenomové sekvenování“, 2. edukační přednášky, 3. prezentace vysledků mladých vědců a Ph.D. studentů, zpravidla v anglickém jazyce, 4. exkurze do technologických provozů, 5. neformální interakce, 6. reporty z pracovních cest do zahraničních a tuzemských laboratoří. Vybrané přednášky, které zazněly na letní škole, informující o aktuálních přístupech a výsledcích základního, preklinického i klinického výzkumu jsou shrnuty v tomto přispěvku.

Plný text v PDF