Možný klinický přínos terapeutického monitorování hladin imatinibu v onkologii

flag

Klin Onkol 2015; 28(2): 83.

Imatinib mesylát (původně znám pod názvem STI- 571) je již nesmazatelně zapsán do historie onkologie velkými písmeny, a to bez ohledu na celou řadu zcela nových léků objevených a popsaných v posledním desetiletí – je totiž držitelem hned tří prvenství.

Plný text v PDF