Extrémně vzácný případ trichocellulární leukemie u pacientky se sarkoidózou

flag

Klin Onkol 2015; 28(3): 215-217. DOI: 10.14735/amko2015215.

Souhrn

I když koexistence trichocelulární leukemie se sarkoidózou byla již v literatuře publikována, byla v našem případě pacientka primárně diagnostikována a sledována pro sarkoidózu a masivní splenomegalii kolem 10 let. Bylo prokázáno, že pomocné T lymfocyty se vyskytují v orgánech ovlivněných sarkoidózou. Tyto buňky produkují IL-2 a IFN-γ a indukují nespecifickou zánětlivou reakci a tvorbu granulomů. Tyto cytokiny mohou také hrát roli ve vývoji trichocelulární leukemie.

 

http://dx.doi.org/10.14735/amko2015215

Plný text v PDF