prof. MUDr. Aleš Rejthar, CSc.

flag

Klin Onkol 2015; 28(6): 397.

(30. 6. 1938–16. 10. 2015)

Vážení čtenáři, na tomto místě mi dovolte krátkou vzpomínku na mého předchůdce, který svým dlouholetým působením, ať již jako člen redakční rady nebo vedoucí redaktor, nesmazatelně ovlivnil podobu a kvalitu časopisu Klinická onkologie.

Plný text v PDF