Echinokoková cysta primárně považovaná za sarkom

flag

Klin Onkol 2016; 29(4): 316-317.

Léčba pa cientů s měkkotkáňovými sarkomy je značně komplexní problematika, která by měla spadat pouze do péče onkologických center, a to vč. diagnostiky. Zde platí, že až na výjimky je v léčbě sarkomů radikální chirurgické řešení léčbou první volby, jde o jedinou metodu s kurativním potenciálem.

Plný text v PDF