Klinické hodnocení fáze III posuzující regorafenib u pacientů s neresekovatelným karcinomem jater splnilo primární cíl – zlepšení celkového přežití

flag

Klin Onkol 2016; 29(4): 308-309.

Podle výsledků klinického hodnocení fáze III RESORCE (REgorafenib after SORafenib in patients with hepatoCEllular carcinoma) zveřejněných v květnu 2016 regorafenib (Stivarga®) statisticky významně zlepšil celkové přežití (overall survival – OS) ve srovnání s nejlepší podpůrnou léčbou u pa cientů s inoperabilním hepatocelulárním karcinomem (hepatocellular carcinoma – HCC), kteří progredovali na předchozí léčbě se sorafenibem (Nexavar®).

Plný text v PDF