Průvodce mladého onkologa infuzní terapií a výživou. Díl 4 – Enterální a parenterální výživa. Chloridy. Kazuistika 4

flag

Klin Onkol 2016; 29(4): 311-312.

Nutriční podpora je indikována u všech pacientů s přítomnou malnutricí od okamžiku jejího zjištění a dále u pacientů, kteří nemohou obnovit plný příjem stravy do 3–5 dní.

Plný text v PDF