Aktuality z odborného tisku

flag

Klin Onkol 2016; 29(6): 471-473.

Články vybrala a komentovala MUDr. Jana Halámková, Ph.D., Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno.

Plný text v PDF