Editorial

flag

Klin Onkol 2016; 29(6): 405.

V tomto čísle Klinické onkologie si můžeme se zájmem přečíst přehledový článek autorů Janečkové et al z Interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno, který uceleně shrnuje současné poznatky o molekulární genetice akutní myeloidní leukemie (AML).
AML je nejčastější formou akutní leukemie v dospělém věku. Jde o klonální nádorovou proliferaci myeloidních prekurzorů v kostní dřeni, jejímž důsledkem je nahrazení normální krvetvorné tkáně leukemickým infiltrátem, selhání normální krvetvorby, často (ale ne vždy) provázené vyplavováním leukemických blastů do periferní krve. Výsledkem je vždy anémie, trombocytopenie, neutropenie; často infekce, koagulopatie; někdy projevy leukostatického postižení orgánů. Anamnéza onemocnění bývá krátká, k úmrtí může dojít nejčastěji následkem infektu nebo krvácení. ... tbc

Plný text v PDF