Průvodce mladého onkologa infuzní terapií a výživou. Díl 6 – Hypernatremie. Diagnostika nutričního rizika. Závěr

flag

Klin Onkol 2016; 29(6): 465-466.

Hypernatremie je rovněž častou minerálovou poruchou patrnou ve výsledcích laboratorního vyšetření a značí sérovou koncentraci sodíku nad 145 mmol/ l. Symp tomatika odpovídá buněčné, zvláště mozkové, dehydrataci – žízeň, apatie, slabost, křeče a různý stupeň poruchy vědomí.

Plný text v PDF