Onko-otázky, které přežily 40 let

flag

Klin Onkol 2016; 29(Suppl 2): 9-10.

V dubnu 1976, už po 40 letech své předchozí činnosti, získal onkologický ústav na Žlutém kopci v Brně statut zařízení s celostátní působností a byl přejmenován na Výzkumný ústav klinické a experimentální onkologie (VÚKEO). Právě v té době jsem začal jako medik pravidelně fiškusovat na chirurgickém oddělení tohoto ústavu. To již po bazální zkušenosti s nádory na I. patologii ve FN u Svaté Anny, kterou vedl prof. MUDr. Jaroslav Švejda, DrSc. a který se posléze jako nový ředitel VÚKEO zásadně zasloužil o pozdvižení ústavu z podřízenosti Krajskému ústavu národního zdraví.

Plný text v PDF