Vážená kolegyně, vážený kolego,

flag

Klin Onkol 2016; 29(Suppl 2): 7.

držíte v ruce Sborník abstrakt XL. brněnských onkologických dnů a XXX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Pro Masarykův onkologický ústav je velkou ctí, že může každoročně pořádat největší celostátní odbornou akci, která zahrnuje všechny profese zabývající
se onkologickou problematikou. Tak rozsáhlý odborný program, v rámci kterého bude prezentováno celkem 375 příspěvků, z toho 310 formou přednášek, by nebyl možný, pokud by neexistovala práce jednotlivých autorů a jejich týmů, která často probíhá nad rámec zaměstnaneckých pracovních povinností. Za tuto činnost a za zaslání příspěvků k prezentaci na BOD a KNZP patří všem autorům a spoluautorům naše poděkování.

Plný text v PDF