Klin Onkol 2017; 30(2): 155.

Fluorescenční zobrazení živých buněk maligního melanomu A375 před a po ovlivnění celastrolem, který v buňkách navozuje oxidativní stres. Zeleně je zobrazen mitochondriální protein SSBP1 fúzovaný se zeleným fluorescenčním proteinem EmGFP, červeně je zobrazen transkripční faktor HSF1 fúzovaný s fluorescenčním proteinem mCherry. Na obr. 1A jsou zobrazeny kontrolní buňky před přidáním celastrolu, na obr. 1B buňky vystvené 1 µM celastrolu, 30 min. Vlivem oxidativního stresu dochází k poškození mitochondrií a následné mitofagii. Na snímku obr. 1B je patrné splynutí mitochondrie s lyzozomem. Oxidativní stres rovněž navozuje aktivaci transkripčního faktoru HSF1, která se morfologicky projevuje vytvářením „nuclear stress bodies“ (červené jaderné tečky na snímku obr. 1B) .

Plný text v PDF