Klin Onkol 2017; 30(2): 83-85.

Časopis Klinická onkologie se zrodil v letech 1976– 1986, kdy byl Onkologický ústav Výzkumným ústavem klinické a experimentální onkologie (VÚKEO). V jeho čele stál prof. MUDr. Jaroslav Švejda, DrSc.

Plný text v PDF