O dalších 5 let později. prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc., se dožívá významného životního jubilea

flag

Klin Onkol 2018; 31(2): 157.

Před 5 lety jsme s prof. Abrahámovou uzavřeli dohodu, že si napíšeme vzájemné laudatio k životnímu jubileu, které bylo v roce 2013 a které máme společně i letos. Jsme stejně staří, studovali jsme na stejné univerzitě lékařskou fakultu a stále pracujeme ve stejném oboru. Nechtěl bych opakovat vše, co jsem před lety napsal.

Pouze pro připomenutí. Promovala v roce 1966, pracovala rok na onkologii v nemocnici Trutnov, poté 24 let na onkologii ve VFN v Praze. Jejím doslova mateřským pracovištěm se stala Thomayerova nemocnice v Krči. Onkologii zde vybudovala a během 25 let dovedla do pozice špičkového a všeobecně uznávaného pracoviště. Atestovala z radioterapie I. stupně, II. stupně klinické onkologie, byl jí udělen titul CSc., poté DrSc. a na základě habilitačního řízení v roce 2006 byla jmenována profesorkou pro obor klinická onkologie. Stala se místopředsedkyní výboru České onkologické společnosti JEP, členkou Evropské asociace pro výzkum rakoviny, Evropské společnosti mastologie, Evropské společnosti pro paliativní péči, MASCC (Multinational Association of Supportive Care in Cancer), EBMT (The European Group for Blood and Marrow Transplantation), České společnosti pro komplexní onkologickou péči, české sekce evropské koalice Europa Donna. Stála v čele vědeckých grantů, které úspěšně řešila (7×). Jako hlavní investigátor se podílela na 35 klinických studiích. Byla členkou komise pro onkologii v rámci Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví (IGA MZ) ČR. V rámci fakulty se podílela na pedagogické činnosti (stáže, přednášky, examinace) nejen pro naše mediky, ale též pro zahraniční studenty. Významnou roli sehrála i v postgraduální výchově (přednášky, stáže, kurzy.) Stala se odbornou spolupracovnicí a autorkou mnoha vědeckých a zdravotně výchovných filmů (11×). Její práce byla oceněna předáním řady cen (7×). Její publikační činnost dokladuje bohatá rešerše (kolem 100 citací) v našem i zahraničním písemnictví. Je autorkou nebo spoluautorkou 10 monografií. Každoročně pořádala onkologická sympozia s celostátní působností.

A především pracovala jako klinický doktor (na oddělení, na ambulanci, v mnoha pracovních týmech). O jejích kvalitách mohou hovořit její kolegové, o skutečné empatii a důsledné starostlivosti její pacienti.

Je středa večer 17. 1. 2018. Na Žofíně pořádá Nadační fond onkologie pro 21. století 24. společenský večer „Sebevědomí pro každý den“. Úvodní slovo patří předsedkyni správní rady Nadačního fondu a jeho zakladatelce prof. MUDr. Jitce Abrahámové, DrSc. Pak již přicházejí krásné manekýnky, které jsou zároveň pacientkami krčské onkologie.

Sebevědomí paní profesorce nikdy nechybělo. Protože jsem více než 20 let pracoval na stejné klinice, mohu vypravovat. Pro nás (sekundáře) to byl hlavní důvod její kritiky. Dnes, po letech, to vidím trochu jinak. Spíš bych to nazval zdravým ceněním sebe sama (to, čeho se nám obecně nedostává). Před 5 lety stát na stejné „startovní čáře“ nebylo tak obtížné. Dnes mi již tak trochu dochází dech a běh zpomaluji. Ne však Jitka. Dále pracovala na klinice, přednášela, učila, publikovala. Stala se vedoucím pražského Komplexního onkologického centra. Nadále působila jako předsedkyně správní rady Nadačního fondu onkologie pro 21. století. Organizovala svá každoroční setkání onkologů z celé republiky – onkologická sympozia s urologickou a mamologickou tematikou. Nikdy nechyběl společenský večer v zajímavém, atraktivním prostředí s přítomností renomovaných moderátorů a špičkových umělců. Při oslavách státního svátku 28. 9. (na svátek sv. Václava) byly její zásluhy oceněny stříbrnou medailí Senátu ČR za přínos onkologii. Být v TV pořadu Gen můžeme považovat za mimořádné. O prof. Abráhámové byl tento medailon vloni natočen.

Přestože onkologické pracoviště založila a doslova vypiplala, v tomto roce se s prof. Abrahámovou loučí. Ona zde zanechává 26 let života a majetek Nadačního fondu v hodnotě mnoha milionů korun. Vím, že čas běží a stavět překážky přirozenému běhu nelze, ale přesto osobně považuji takováto rozhodnutí managementu za problematická.

Do další etapy Tvého plodného profesního života Ti osobně já a zajisté i další přejeme hodně úspěchů a málo zklamání.

Plný text v PDF