Sborník abstrakt

flag

Klin Onkol 2019; 32(Suppl 1): 23-153.

XLIII. Brněnské onkologické dny, XXXIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky a Laboratorní diagnostika v onkologii 2019.

SBORNÍK ABSTRAKT

Plný text v PDF