Aplikovat jeden cyklus nebo jednu sérii chemoterapie?

flag

Klin Onkol 2019; 32(4): 305. DOI: 10.14735/amko2019305.

Vnímáte konstatování „pacientka dostala jeden cyklus chemoterapie AC“ a „pacientka dostala jednu sérii AC“ jako naprosto stejná, nebo zaměnitelná, nebo jako přinášející zcela odlišné, či sporné a diskutabilní informace? A jak vnímáte „pacientka dostala čtyři cykly AC“ a vedle toho „pacientka dostala čtyři série AC“?

Chápat a vykládat lze uvedené příklady určitě několika způsoby. Ten druhý příklad se čtyřmi cykly a sériemi bude čistě z pohledu denní onkologické praxe nejspíše nejméně matoucí. Obojí však, více či méně, vnáší do komunikace riziko nedorozumění, nepřesnosti a v některých situacích potenclně i riziko nemalého problému.

Nemám ponětí o přesném důvodu poměrně běžného mísení výrazu „cyklus“ a „série“ v mluveném nebo písemném projevu, vč. odborných onkologických publikací. Nemám ani dojem, že by mohlo jít o záležitost vysvětlitelnou např. příslušenstvím k regionu, pracovišti nebo generačně a historicky. Nepochybně ve světle řady důležitějších a významnějších problémů je toto přemítání o názvosloví spíše odlehčujícím tématem z letní dovolené.

http://dx.doi.org/10.14735/amko2019305

Plný text v PDF