PET somatostatinových receptorů nad rámec neuroendokrinních nádorů gastrointestinálního traktu – přehled literatury

flag

Klin Onkol 2021; 34(4): 291-299. DOI: 10.48095/ccko2021291.

Východiska: PET somatostatinových receptorů (SSR) je zavedenou funkční zobrazovací modalitou v dia­gnostice neuroendokrinních nádorů (NET) gastroenteropankreatického origa (GEP). Má však velké potenciální uplatnění i u dalších klinických jednotek. Cíl: Přehled literatury analyzující efektivitu SSR PET u dia­gnóz nad rámec GEP-NET. Závěr: SSR PET zpřesňuje dia­gnostiku zejména plicních NET, feochromocytomu a paragangliomu, u kterých může mít významný dopad na léčbu a klinický postup. Umožňuje přesné stanovení rozsahu meningeomů, přispívá u nich k preciznější definici cílových objemů radioterapie, citlivě detekuje reziduum či rekurenci. Přínosnou modalitou může být u syndromů mnohočetné endokrinní neoplazie a při lokalizaci zdroje ektopického Cushingova syndromu. Může být použita u medulárního karcinomu štítné žlázy. Nezastupitelnou roli má při indikaci a monitoraci efektu peptid-receptor radionuklidové terapie v rámci teranostického konceptu.

http://dx.doi.org/10.48095/ccko2021291

Plný text v PDF