Koherencí řízená holografická mikroskopie – nástroj pro hledání nových bio­markerů dlaždicobuněčného karcinomu hlavy a krku

flag

Klin Onkol 2022; 35(2): 128-131. DOI: 10.48095/ccko2022128.

Východiska: Dlaždicobuněčný karcinom hlavy a krku se vyznačuje lokální invazivitou a tvorbou metastáz do regionálních lymfatických uzlin. V 60 % případů jsou tyto nádory dia­gnostikovány v pokročilém stadiu a prognóza je nepříznivá. Jedním z důležitých faktorů lokálního, hematogenního či lymfogenního šíření nádoru v lidském těle je migrační schopnost nádorových buněk. Pokročilé mikroskopické metody umožňují nový pohled na buněčnou migraci. Cíl: V tomto článku je prezentována metoda koherencí řízené holografické mikroskopie, která umožňuje neinvazivní kvantitativní hodnocení morfologických a dynamických vlastností živých nádorových buněk. V souvislosti s touto metodou se objevují nové potenciální bio­markery, jejichž význam je však třeba ověřit korelací s klinickými daty.

http://dx.doi.org/10.48095/ccko2022128

Plný text v PDF