MUDr. Libor Havel (1967-2023)

MUDr. Libor Havel (1967-2023)

Ve středu 29.11.2023 nás v mladém věku náhle opustil přední onkolog a pneumolog MUDr. Libor Havel.

Libor Havel se narodil 16.7. 1967. V roce 1991 dokončil studia na 1. lékařské fakultě UK v Praze. V letech 1992 až 2015 pracoval v Nemocnici Na Bulovce, od roku 2015 pak ve Fakultní Thomayerově nemocnici. Měl atestace z interny, pneumologie a klinické onkologie.

Libor se zásadním způsobem zasloužil o zkoušení a zavádění nových léčebných postupů v pneumoonkologii. Byl dlouholetým velmi aktivním klinickým výzkumníkem a podílel se na četných klinických studiích, které v posledním desetiletí formovaly standard léčby plicních karcinomů. Je spoluautorem 4 článků v New England Journal of Medicine a dalších četných článků v časopisech jako Lancet, Lancet Oncology a Journal of Clinical Oncology. Mezi léky, které i díky němu dnes již patří do portfolia léčby plicních karcinomů patří nivolumab, atezolizumab, durvalumab, pembrolizumab, osimertinib a další.

I když dávno překračoval kritéria pro habilitaci či dokonce profesuru, nikdy se neodhodlal k akademické kariéře a soustřeďoval se na práci s pacienty a klinické studie. Dobře přednášel a často se vyjadřoval do médií o svém oboru – zejména o rizikových faktorech plicních nádorů a pokroku v jejich léčbě.

Libor si pečlivě chránil svoje soukromí a i v práci byl spíše solitér, nebylo lehké k němu proniknout. K těm z nás, kterým se to podařilo, byl však velmi vstřícný a srdečný, a rád poskytoval konzultace ohledně obtížných problémů u pneumoonkologických pacientů.


Bude chybět pacientům i odborné komunitě.

Prof. MUDr. Tomáš Büchler PhD.  
Přednosta, Onkologická klinika  2. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84, 150 06 Praha