O Linkos

Stránky České onkologické společnosti vznikly v roce 1999. Od počátku sloužily na doméně Linkos.cz lékařům a členům ČOS. V roce 2006 vznikla část pro pacienty a jejich blízké. Nového kabátu se dočkaly v roce 2009, 2011, 2013 a v listopadu 2017. 

Logo Linkos vychází z loga České onkologické společnosti, které symbolizuje multidisciplinární přístup v onkologii.  Pět barevných paprsků znamená pět způsobů boje se zhoubnými nádory, od prevence a včasné diagnostiky přes operaci (chirurgii), ozařování (radioterapii) až po farmakoterapii.