Stanoviska ČOS

Vyjádření ČOS k aktuálním otázkám, tiskové zprávy, ohlasy v médiích a současné priority České onkologické společnosti.

  • Tiskové centrum 

    Tiskové zprávy, materiály z tiskových konferencí, prezentace, audia, videa. 

  • Stanoviska ČOS

    Vyjádření České onkologické společnosti a jejich partnerů k aktuálním otázkám. 

Mohlo by vás dále zajímat:

Monitor médií

Členům České onkologické společnosti nabízíme monitor médií z oblasti onkologie. Každý pátek dostanete e-mailový report o nově publikovaných informacích v tisku, televizi, rozhlase a online médiích. Více informací včetně instrukcí, jak změnit poskytovanou službu, naleznete v samostatném článku