Zemřel MUDr. Milan Lysý

Zemřel MUDr. Milan Lysý

Po delší nemoci nás minulý týden opustil ve věku nedožitých 70 let MUDr. Milan Lysý, primář onkologického pracoviště v Ústí nad Labem a člen naší společnosti Poslední rozloučení se bude konat dne 19. 7. 2019 ve 13 hodin ve velké obřadní síni Nového krematoria v Ústí nad Labem - Střekově.  

Milan Lysý se narodil dne 17.7.1949 v Mladé Boleslavi v rodině lékaře. Dětství a část dospívání prožil v Kostelci nad Orlicí. V 60-letech se s rodinou přesunuli na sever, do Ústí nad Labem. Středoškolská studia zakončil maturitou v roce 1967.Následovalo studium na FVL UK v Praze, promoval v roce 1973.

Po promoci nastoupil na II. Interní odd. KN v Ústí n.L.jako sekundární lékař. Po absolvování povinné chirurgické praxe nastoupil na Radioterapeutickém oddělení KN v UL. Atestaci I.stupně v oboru radioterapie složil v roce 1976, atestaci II.stupně v roce 1983. V roce 1984 působil jako ordinář pro chemoterapii v KN UL. Oddělení Radioterapie v Ústí nad Labem vedl jako primář od ledna 1985 do června 2013. Po ukončení funkce primáře pracoval na Onkologii jako ambulantní lékař v dispenzární ambulanci. Prošel si oborem radiační onkologie od pionýrských začátků až po moderní léčebné postupy.

Od roku 1986 zastával funkci krajského správce NOR - Národního onkologického registru. Do konce života působil jako člen Rady NORu.

Ve SROBFu se propracoval od řadového člena do členství ve výboru, byl členem České onkologické společnosti, Kooperativní lymfomové skupiny, členem ESTRA, redakční rady časopisu Onkologická péče, působil ve Vědecké radě Interní grantové agentury MZ.

Byl autorem či spoluautorem řady publikací, investigátorem klinických studií, pořádal každoroční regionální onkologické konference, účastnil se celostátních i mezinárodních setkávání odborníků.

Měl velmi rád svou rodinu i práci, kde trávil velkou část svého života. Ve volných chvílích věnoval cyklistice, běžkám, sjezdovému lyžování. Rád zahradničil, těšil se z rozkvetlých ovocných stromů na zahradě pod hradem Střekovem, rád svoji kvetoucí zahradu fotografoval.

Smuteční oznámení

S kamarády - spolužáky se stýkával celoživotně při pravidelných srazech, naposledy pár týdnů před smrtí, kde v kruhu lehce prošedivělých "kluků" vypadal šťastně.

Působil klidně, rozvážně, byl spíše uzavřenější povahy. Sportoval, žil zdravě, nikdy nekouřil, v březnu 2018 při první známce dušnosti vyšetřen s krutým verdiktem –plicní rakovina. Prodělal primární léčbu, léčbu při 1. a 2.relapsu. Bojoval statečně, podporován rodinou i kolegy. Necítil se být nemocným. Na podzim 2018 jako každoročně organizoval Onkologickou konferenci regionu severní Čechy. Ještě v lednu t.r. sjížděl svahy Lysé hory v oblíbené Rokytnici n. J.

Sedmdesátých narozenin se bohužel nedožil, zesnul dne 9.7.2019 na svém onkologickém oddělení v Ústí nad Labem.

Milý pane doktore, Milane, onkologie v Tobě ztrácí odborníka, onkologická "rodina" v Ústí nad Labem věrného člena a kamaráda. V našich srdcích však zůstaneš navždy!

za kolektiv lékařů Onkologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, Martina Chodacká