Zemřel prof. MUDr. Jindřich Macháček, CSc.

V pondělí 2. listopadu 2020 zemřel ve věku 85 let po dlouhé těžké nemoci prof. MUDr. Jindřich Macháček, CSc. V profesoru Macháčkovi ztrácí česká onkologie předního odborníka, který stál u zrodu současné koncepce péče o nemocné s nádory. Prof. Macháček byl zakladatelem samostatné Onkologické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc a jejím dlouholetým přednostou.

I po svém odchodu z funkce přednosty pracoviště zůstal po celých 15 let platným členem týmu kliniky, kterou zakládal. Prakticky až do léta tohoto roku, kdy se objevila zákeřná choroba, se pravidelně podílel na výuce studentů magisterského i doktorského studia i na klinické práci, kdy zejména dosud vedl regionální pracoviště Národního onkologického registru v Olomouckém kraji. Prof. Macháček patřil ke generaci lékařů, kteří dokázali navzdory nepříznivým podmínkám, které trvaly po většinu druhé poloviny minulého století, udržet kvalitu péče o nemocné, lékařské vědy i vzdělávání a položili tak základy, na kterých mohly stavět naše generace. Nikdy se nezpronevěřil svým zásadám a jeho vlídné jednání i obětavost zůstane v paměti nás, kteří jsme měli štěstí s ním pracovat nebo se setkávat v rámci celostátních konferencí. Během své šedesátileté profesní dráhy Prof. Macháček vychoval desítky radiačních i klinických onkologů, které dovedl k dosažení specializační způsobilosti i postgraduální vědecké výchovy. Prof. Macháček byl členem nebo předsedou habilitačních a jmenovacích komisí významné části odborníků, kteří v současné době vedou českou onkologii. Během své dlouhé životní dráhy se stal svou morální integritou, nekonfliktním jednáním i hlubokými znalostmi uznávanou autoritou. Prof. Macháčka jsme si velmi vážili pro jeho rozhled, smysl pro spravedlnosti i nesmírnou houževnatost a píli. I přes svůj pokročilý věk byl pro naši onkologii svými zkušenostmi i životní moudrostí velkým přínosem a podporou a bude nám chybět.

Čest jeho památce!

doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

předsedkyně výboru České onkologické společnosti JEP
přednostka Onkologické kliniky II. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol

prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

přednosta Onkologické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc
člen výboru České onkologické společnosti JEP