Zemřel prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc., zakladatel dětské onkologie

Zemřel prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc., zakladatel dětské onkologie

S hlubokou lítostí oznamujeme, že ve věku 88 let zemřel pan prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc., přednosta Kliniky dětské onkologie FN v Motole, zakladatel dětské onkologie a v letech 1989 – 1999 předseda Československé a později České onkologické společnosti. 

Pan profesor Koutecký se narodil v Praze na Karlově 31. srpna 1930. Povoláním byl lékař, chirurg. V roce 1964 založil ve svých 34 letech v Československu dětskou onkologii, a to v době, kdy na onkologická onemocnění umíralo 97 procent dětí. Dnes přežívá 83 procent onkologicky nemocných dětí. 

V letech 1990 až 1997 a 2000 až 2006 byl děkanem 2. LF University Karlovy a  v letech 1983 až 2003 byl přednostou Kliniky dětské onkologie ve Fakultní nemocnici Motol. 

V letech 1989 až 1999 stál pan profesor Koutecký v čele Československé a později České onkologické společnosti ČLS J.E.P. 

Pan profesor získal řadu ocenění, v roce  1996 to byla Medaile za zásluhy 2. stupně od Václava Havla, v roce 2014 cena J.E. Purkyně a v roce 2015 se stal laureátem ceny Neuron za přínos světové vědě v oboru medicína. 

Navždy zůstane zapsán v dějinách onkologické společnosti, české onkologie a v srdcích rodičů a dětí, kterým dal naději. Čest jeho památce!