doc.Ing. Aleš Horna, CSc.

Radanal s.r.o. a Univerzita T. Bati Zlín (Okružní 613, 530 03 Pardubice)

E-mail: horna@radanal.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.