Thioly a nádorová onemocnění, vidíme veškeré souvislosti?

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 252

Autoři: doc.RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.; Ing. Soňa Křížková, Ph.D.; Mgr. Ivo Fabrik; Ing. Pavlína Šobrová; Mgr. Karel Stejskal; Mgr. Ondřej Zítka; MVDr. Jan Hraběta; prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc.; Ing. Jiří Kukačka; Prof. MUDr. Richard Průša, CSc.; MUDr. Zuzana Horáková; MUDr. Hana Binková, Ph.D.; doc.Ing. Aleš Horna, CSc.; doc.Ing. René Kizek, Ph.D.

Klíčová slova
Thiolové sloučeniny – nádorová onemocnění – analytické metody – elektrochemické metody – glutathion – metallothionein


Úvod
Síra existuje v mnoha oxidačních stavech, což z ní dělá velmi univerzální prvek nezbytný v mnoha biologických sloučeninách a systémech [1]. Nejvíce aktivní a zároveň redukovanou formou síry v biomolekulách je thiolová skupina (-SH). Můžeme ji nalézt ve velkém množství biologicky aktivních látek jako je aminokyselina cystein, neproteinová aminokyselina homocystein a mnoho dalších. Thiolové sloučeniny mají velké množství biologických funkcí jako jsou například kontrola genové exprese [1], signalizace a detoxikace těžkých kovů [2,3]. Kromě toho mohou také sloužit jako markery mnoha různých onemocnění [4].
A navíc jejich vztah k nádorovým onemocněním je v poslední době stále častěji diskutovanou otázkou. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2007