Sledování strukturní změny proteinů pomocí jednoduché elektrochemické detekce.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 234

Autoři: Mgr. Ondřej Zítka; doc.Ing. Aleš Horna, CSc.; doc.RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.; doc.Ing. René Kizek, Ph.D.

Klíčová slova: Laktoferin – strukturní změny – elektrochemie

Úvod
Studiu změn struktur proteinů je v poslední době věnována velká pozornost. Pokud dojde vlivem některých faktorů (jakými mohou být například teplota, pH nebo iontová síla) ke změně struktury proteinu na úrovni terciární a kvartérní, pak je velice pravděpodobné, že protein částečně nebo zcela ztratí svoji funkčnost. To sebou nese mnoho negativních důsledků, které se podle druhu metabolického působení proteinu, mohou v organismu projevit jak v krátkodobém, tak dlouhodobém časovém intervalu. Proto je nutné vytvářet postupy a kombinace postupů pro separaci proteinů z biologické matrice a metody, které jsou schopné tyto změny na vyšších strukturních úrovních postihnout. Alternativními metodami pro detekci mohou být elektrochemické metody, které se nabízí nejen pro svoji citlivost ale také pro nízkou cenu. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2007