doc. MUDr. Ivan Majer, CSc.

Nemocnica Ružinov, Oddelenie pneumológie a ftizeológie (Ružinovská 6, Bratislava)

E-mail: majer@ru.unb.sk

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.