Doc. MUDr. Tomáš Zelinka, CSc.

III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu, 1. LF UK a VFN (U nemocnice 1, 128 08 Praha)

E-mail: tomas.zelinka@lf1.cuni.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Články v Klinické onkologii