Doc.RNDr. Iveta Waczulíková, Ph.D.

Univerzita Komenského Bratislava, FMFI (Mlynská dolina F1, 842 48 Bratislava)

E-mail: waczulikova@gmail.com

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.