Analysis of BRAF mutation status in high-risk malignant melanoma patients having received HD IFNa therapy in adjuvant setting.

Konference: 2012 48th ASCO Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Maligní melanom a nádory kůže

Téma: Melanoma/Skin Cancers

Číslo abstraktu: e19020

Autoři: MUDr. Zuzana Hlavatá; MUDr. Tomáš Šálek, Ph.D.; MUDr. Iveta Andrezálová Vochyanová; MUDr. Jozef Dolinský; Veronika Švábová; MUDr. Štefan Pörsök; Mgr. Jitka Berkovcová, Ph.D.; Doc.RNDr. Iveta Waczulíková, Ph.D.

Plný text abstraktu (www.asco.org)

Abstrakt byl publikován rovněž v Supplementu časopisu J Clin Oncol 30, 2012 (suppl; abstr e19020)

Datum přednesení příspěvku: 1. 6. 2012