Doc. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D.

UP Olomouc, PřF, Katedra organické chemie (17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc)

E-mail: hlavac@orgchem.upol.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.