Lesley-Ann Sutton

Department of Immunology, Genetics and Pathology, Rudbeck Laboratory, University (Dag Hammarskjölds väg 20, 752 37 Uppsala, Sweden)

E-mail: lesley.sutton@igp.uu.se

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta