doc. MUDr. Martin Svatoň, Ph.D.

LF UK a FN Plzeň, Klinika pneumologie a ftizeologie (dr. Edvarda Beneše 13, 305 99 Plzeň Bory)

E-mail: svatonm@gmail.com

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.