Cílená terapie nemalobuněčného plicního karcinomu

flag

Klin Onkol 2021; 34(Suppl 1): 48-52. DOI: 10.48095/ccko2021S48.

Tento souhrnný článek představuje aktlní stav terapie a vývoje léčby pomocí tyrozinkinázových inhibitorů u pokročilého nemalobuněčného plicního karcinomu. Věnuje se jak léčebnému pokroku u již tradičně cílených genů – EGFR, ALK a ROS1– tak i novým zaváděným či nadějným cílům. V tomto ohledu jsou diskutovány mutace genů BRAF, NTRK, RET, cMET, HER2 a KRAS. U EGFR mutací se zaměřuje především na možnou kombinační léčbu a léčbu pro mutace na exonu 20. U translokace ALK poukazuje na tyrozinkinázové inhibitory nové generace. U ROS1 translokací pak článek uvádí možnou léčbu kromě obvyklého krizotinibu vč. léčby po progresi onemocnění. U ostatních genů pak autor uvádí nově schválené molekuly, příp. molekuly v nadějné fázi vývoje.

http://dx.doi.org/10.48095/ccko2021S48

Plný text v PDF