Současné dvě EGFR mutace u plicního adenokarcinomu – kazuistika

flag

Klin Onkol 2015; 28(2): 134-138. DOI: 10.14735/amko2015134.

Souhrn

Cílená terapie pomocí EGFR- TKIs (epidermal growth factor receptor- tyrosine kinase inhibitors) je v současné době dobře zavedenou léčbou pro pacienty s tzv. častými EGFR mutacemi s pokročilým nebo metastatickým nemalobuněčným karcinomem plic. Účinnost této léčby pro tzv. vzácné a obzvláště pak pro tzv. komplexní EGFR mutace není zcela jasná. V naší kazuistice popisujeme případ 63leté ženy s metastatickým nemalobuněčným karcinomem plic s komplexní EGFR mutací (G719X + S768I), která byla léčena gefitinibem. Doba do progrese dosáhla osm měsíců. Následně diskutujeme naší kazuistiku s literárně zveřejněmými obdobnými případy. Celkově se zdá, že popisovaná komplexní mutace má relativně dobrou citlivost pro léčbu pomocí EGFR- TKIs.

http://dx.doi.org/10.14735/amko2015134

Plný text v PDF