Mgr. Anna Farkašová

Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM (Kollárova 4248/2, 036 01 Martin)

E-mail: farkasova@mbc-patologia.sk

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.