Mgr. Jan Vaněk, Ph.D.

Univerzita Hradec Králové, Ústav informatiky a kvantitativních metod ( Hradec Králové)

E-mail: jan.vanek@uhk.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.