Mgr. Nikola Čuřík, Ph.D.

1. LF UK, Ústav patologické fyziologie (U nemocnice 5, 128 53 Praha 2)

E-mail: nikolacurik@centrum.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta