Transcription Factor CTCF Inhibits Effects of 5-Azacitidine in MDS/AML Cells

Konference: 2012 54th ASH Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Myelodysplastický syndrom

Téma: 633. Myelodysplastic Syndromes

Číslo abstraktu: 3848

Autoři: Mgr. Martina Kapalová; Mgr. Pavel Burda, Ph.D.; Mgr. Karina Vargová, Ph.D.; Bc. Filipp Savvulidi; Mgr. Tomáš Zikmund; Mgr. Nikola Čuřík, Ph.D.; MUDr. Anna Jonášová; Doc. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 10. 12. 2012