5-Azacytidine and G-CSF Derepressed Chromatin Structure of PU.1 and Its Targets Cebpa and Cbfb In Myelodysplastic Syndrome (MDS)

Konference: 2010 52nd ASH Annual Meeting – účast ČR

Kategorie: Myelodysplastický syndrom

Téma: Myelodysplastic Syndromes

Číslo abstraktu: 124

Autoři: Doc. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D.; Mgr. Pavel Burda, Ph.D.; Mgr. Petra Vlčková (Bašová); Mgr. Karina Vargová, Ph.D.; Mgr. Nikola Čuřík, Ph.D.; MUDr. Anna Jonášová; Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 5. 12. 2010