MUDr. Beatrice Mohelníková-Duchoňová

LF a FN Olomouc, Onkologická klinika; 1. LF UK a VFN; SZÚ ( Olomouc)

E-mail: beatrice.mohelnikova@upol.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta