MUDr. David Veselý, Ph.D.

Oblastní nemocnice Příbram a FN Motol, Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ( Příbram)

E-mail: david.vesely@onp.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.