MUDr. Eva Voršilková

1. LF UK a FTNsP, Onkologické odd. (Vídeňská 800, 140 00 Praha)

E-mail: eva.vorsilkova@ftn.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.