Doc. MUDr. Hana Jedličková, Ph.D.

Dermatologické oddělení FN Brno (Pekařská 53, 656 91 Brno)

E-mail: jedlickova.hana@fnbrno.cz

Sekce ČOS: Sekce podpůrné léčby

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.